English Flag  English

Bioacademy Webmail

Η υπηρεσία Webmail προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες του ΙΙΒΕΑΑ μία Web διεπαφή για πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεπαφή αυτή μοιάζει αρκετά με ένα email πρόγραμμα (πχ. Outlook Express) που είναι εγκατεστημένο στους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών, με την διαφορά ότι αυτό λειτουργεί πάνω από το Web. Αυτό προσφέρει ένα είδος ευελιξίας στους χρήστες ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν βρίσκονται κοντά στον προσωπικό υπολογιστή τους όπου έχουν έτοιμες τις ρυθμίσεις για τον email λογαριασμό τους.

Το Webmail είναι επίσης ο μόνος τρόπος για τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα emails τους όταν αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στις εγκαταστάσεις του IIBEAA. Το μόνο εργαλείο που χρειάζεται κάποιος για την χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι ένας web browser και σύνδεση στο Internet.

Συνοπτικά


Ασφαλής Σύνδεση

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Webmail προσφέρει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον email λογαριασμό τους από οποιονδήποτε υπολογιστή αρκεί αυτός να έχει πρόσβαση στο Internet. Καθώς όμως η σελίδα σύνδεσης του Webmail είναι ορατή σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο Internet, αυτό εγκυμονεί και κάποιους κινδύνους για τον περιορισμό των οποίων έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα.

Αποτροπή εύρεσης του password

Καθώς η σελίδα αυθεντικοποίσησης του χρήστη είναι προσβάσιμη μέσω του Internet από οποιονδήποτε, μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να προσπαθήσει με πολλές επαναλαμβανόμενες δοκιμές να εισάγει διάφορα passwords με στόχο να βρει αυτό που θα του επιτρέψει να συνδεθεί στον email λογαριασμό κάποιου νόμιμου χρήστη. Η διαδικασία αυτή, συνήθως υλοποιείται αυτοματοποιημένα, με εξειδικευμένα προγράμματα που δοκιμάζουν χιλιάδες passwords μέχρι να καταφέρουν να συνδεθούν επιτυχώς.

Για προστασία από αυτό τον κίνδυνο υπάρχει μια λειτουργία στο Webmail κατά την οποία όταν ο χρήστης κάνει έναν περιορισμένο αριθμό από συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες για σύνδεση, τότε απενεργοποιείται η δυνατότητα του χρήστη για σύνδεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν τα παρακάτω όσο αναφορά την επιλογή του password τους:

Σημείωση:  Γενικότερα οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένας από τους μηχανισμούς ασφαλείας που προσφέρονται από τα συστήματα του ιδρύματος δεν θα μπορέσει να τους προστατέψει αν αυτοί πρώτα δεν εξασφαλίσουν την σωστή επιλογή του password τους και την περαιτέρω διασφάλισή του. Η σελίδα του Webmail είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε και τα passwords των οποίων η επιλογή δεν έχει ακολουθησεί τους παραπάνω κανόνες μπορουν να "σπάσουν" σε λίγα λεπτά από κάποιον κακόβουλο και να του δώσουν πρόσβαση σε προσωπικές ή/και κρίσιμες πληροφορίες.


Password strength validation

Στο σύστημα email έχει ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου ο οποίος αξιολογεί την αξιοπιστία ενός password και μόνο αυτά που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν να γίνουν δεκτά.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε το Password σας με επιτυχία θα πρέπει να ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες:

Κλάση Σετ Παράδειγμα
Κλάση 1 Πεζά Γράμματα a - z
Κλάση 2 Κεφαλαία Γράμματα A - Z
Κλάση 3 Ψηφία 0 - 9
Κλάση 4 Ειδικοί Χαρακτήρες ! # @ $ % ^ & * ( ) < > . ? etc
Διαχείριση Mailbox

Κάθε email που λαμβάνεται από τον server αποθηκεύεται μέχρις ότου ο χρήστης/παραλήπτης το ζητήσει μέσω του προγράμματος που χρησιμοποιεί. Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Webmail για να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους, τα emails παραμένουν αποθηκευμένα στον server μέχρις ότου να τα διαγράψει ο χρήστης. Θα πρέπει οι χρήστες να ξέρουν ότι ο server διαχειρίζεται ένα τεράστιο αριθμό από emails καθημερινά και αν οι χρήστες αφήνουν τα μηνύματά τους στον server κάποια στιγμή ο διαθέσιμος ελεύθερος χώρος θα εξαντληθεί. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η υπηρεσία να μην λειτουργεί αποδοτικά ή και καθόλου.

Διαγραφή Spam μηνυμάτων

Τα emails που χαρακτηρίζονται ως spam από τον server αυτόματα τοποθετούνται μέσα στον φάκελο Spam-Mail που είναι προσβάσιμος από το Webmail. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά τα email σας σε αυτόν τον φάκελο ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάποιο μήνυμα δεν τοποθετήθηκε εκεί λανθασμένα. Στη συνέχεια μπορείτε να σβύνετε τα μηνύματα από τον φάκελο καθώς καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο. Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε ότι ο φάκελος Spam-Mail ελέγχεται καθημερίνα από μία αυτοματοποιημένη διεργασία και σβύνονται από αυτόν μηνύματα που είναι παλιότερα των 15 ημερών.

Διαχείριση του INBOX

Το INBOX του κάθε χρήστη είναι ο φάκελος μέσα στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα εισερχόμενα emails. Υπάρχουν χρήστες των οποίων το INBOX έχει τεράστιο μέγεθος με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει αρκετό χώρο στον server και επίσης να μην λειτουργεί σωστά η υπηρεσία του Webmail για αυτούς. Το πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως τους χρήστες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Webmail για να διαβάζουν τα emails τους καθώς τα emails παραμένουν στον server και δεν κατεβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή τους.

Ακολουθούν καποιες καλές πρακτικές για την διαχείριση του INBOX

Εκτελώντας την παραπάνω διαδικασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των emails σας στον υπολογιστή σας για περισσότερη ασφάλεια, θα έχετε ένα αρκετά πιο γρήγορο και αποδοτικό Webmail και θα βοηθήσετε στην αδιάλειπτη λειτουργία του server του ΙΙΒΕΑΑ.


Σημείωση:  Οι παραπάνω οδηγίες που αφορούν την διαχείριση του INBOX ισχύουν και για την διαχείριση οποιουδήποτε άλλου φακέλου του email λογαριασμού του χρήστη. Τέτοιοι φάκελοι μπορεί να είναι είτε αυτόματα δημιουργημένοι από το σύστημα (όπως ο φάκελος Sent) είτε δημιουργημένοι από τον ίδιο τον χρήστη μέσα από επιλογές που προσφέρει το Webmail.

Ο φάκελος Trash όπου μεταφέρονται τα σβυσμένα μηνύματα επίσης καθαρίζεται αυτόματα διαγράφοντας τα μηνύματα που είναι παλιότερα των 15 ημερών.

Κατέβασμα/Αρχειοθέτηση Emails

Στο Webmail υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν οι χρήστες να κατεβάζουν τοπικά στο σύστημα τους τα μηνύματα σε συμπιεσμένη μορφή μαζί με τα attachements που μπορεί αυτά να περιέχουν. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα emails που θέλει να κατεβάσει και στην συνέχεια μπορεί να επιλέξει Download από την επιλογή More ... στο πάνω μέρος την σελίδας. Στη συνέχεια μπορεί να έχει προσβαση στα μηνύματα αυτά αποσυμπιέζοντας το αρχείο που κατέβασε και ανοίγοντας τα .eml αρχεία με το email-client πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τοπικά στον υπολογιστή του (πχ. Outlook Express, Thunderbird κλπ.)


Τμήμα Πληροφορικής
Τελευταία ενημέρωση 23/03/2023